skip to Main Content

Χρήσιμες Πληροφορίες για τον Προπονητή

Ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση πρόσληψης προπονητή

  1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του Προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του Σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού μαζί με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται:

 α)για μεν τις Εθνικές Κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.

 β) για δε τα Τοπικά Πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίηση Προπονητή, το οποίο και επιτρέπει την είσοδο στην Τεχνική Περιοχή.

  1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό/Σύμβαση μεταξύ του προπονητή και του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε. υποχρεωτικά περιλαμβάνει:

 α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών.

 β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

 γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή. [4]

 δ) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις Επιτροπές που καθορίζονται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

ε) Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

στ) Την ιδιότητα με την οποία προσλαμβάνεται ο κάθε προπονητής από το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή την Π.Α.Ε. (σημ.: (Α’) προπονητής / βοηθός προπονητής / προπονητής τερματοφυλάκων / προπονητής φυσικής κατάστασης).

Για τις υπογραφές των συμβαλλομένων μερών θα πρέπει:

  1. Να υπάρχει θεώρηση «γνήσιου υπογραφής» όπου απαιτείται η υπογραφή του συμβαλλόμενου Προπονητή.
  2. Η υπογραφή του εκπροσώπου του Ποδοσφαιρικού Σωματείου, να συνοδεύεται με τη θεώρηση της Σφραγίδας του Σωματείου που νομίμως εκπροσωπεί.

Θεωρημένα αντίγραφα των Συμβολαίων των Προπονητών / Βοηθών Προπονητών (σημ.: και Προπονητών Τερματοφυλάκων / Προπονητών Φυσικής Κατάστασης), όλων των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, καθώς και όσες μεταβολές ή Λύσεις Συνεργασίας προκύψουν κατά τη διάρκεια του εκάστοτε Πρωταθλήματος της Ποδοσφαιρικής Περιόδου 2021-2022, θα πρέπει να κατατίθενται από τους Ποδοσφαιρικούς Συλλόγους και στην αρμόδια Υπηρεσία Λογιστηρίου της Ε.Π.Ο. και για τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ε.Π.Σ.

 

Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

α. Πριν την έναρξη κάθε Αγωνιστικής Περιόδου (για κάθε Κατηγορία   Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την Προκήρυξη του εκάστοτε Πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά και με ηλεκτρονικό τρόπο στο Τμήμα Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο. (ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr ή αντίστοιχα στην εκάστοτε οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.), τα έγγραφα-δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται το αργότερο έως και είκοσι μία (21) ημέρες, πριν την έναρξη της κάθε κατηγορίας Πρωταθλήματος ξεχωριστά ώστε όλοι οι προπονητές (Α΄ προπονητής / Βοηθός Προπονητής/προπονητής τερματοφυλάκων/προπονητής φυσικής κατάστασης) όλων των κατηγοριών  να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους.

Όλα τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία ή Π.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να έχουν εκπληρώσει τουλάχιστον τη θέση του (Α’) προπονητή τους και να έχουν προμηθευτεί το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

β) Η ιδιότητα του προπονητή καταγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό/ Σύμβαση  μεταξύ του εκάστοτε Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε. και του (Α΄) προπονητή ή του βοηθού προπονητή ή του προπονητή τερματοφυλάκων ή του προπονητή φυσικής κατάστασης, καθώς και στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. (όπου ομοίως αναγράφεται συγκεκριμένα η ειδικότητα: (Α΄) προπονητής / βοηθός προπονητής κ.λπ.) και που συνοδεύει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό/Σύμβαση, μεταξύ ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή μιας Π.Α.Ε. και ενός προπονητή και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο. μαζί με τα έγγραφα/δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

 Αποχώρηση Προπονητή (Α΄ Προπονητή / Βοηθού Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης) από ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο / Π.Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρξει Λύση Συνεργασίας ενός προπονητή με ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., θα πρέπει να κατατίθεται από το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή μια Π.Α.Ε., εντός επτά (7) ημερών, αποκλειστικά και με ηλεκτρονικό τρόπο: – Στην εκάστοτε οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.) – Στο Τμήμα Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο. (ηλεκτρονική διεύθυνση: proponites@epo.gr), τα εξής έγγραφα/δικαιολογητικά:

Για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία:

α) Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή. β) Η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με τη λύση συνεργασίας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).

 Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου

α) Εφόσον, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υπάρξει λύση συνεργασίας ενός (Α’) προπονητή με ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο, το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο έχει την υποχρέωση να καλύψει την «κενή» θέση του Α’ προπονητή του, με Α’ προπονητή Κατηγορίας UEFA (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 5 / παρ.1 & 2 του παρόντος Κ.Π.Π. 2022-2023), σε χρονικό περιθώριο που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία που λύθηκε η συνεργασία με τον απερχόμενο Α’ προπονητή.

β) Το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερών που δίνεται ως προθεσμία στα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία για την κάλυψη της θέσης του Α’ προπονητή τους, προκύπτει από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας ημέρας απασχόλησης του απερχόμενου Α’ προπονητή στο Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο, όπως αυτή ορίζεται και αναγράφεται στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. και όχι από την ημερομηνία που επιλέγει εντός της προθεσμίας των επτά (7) ημερών το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο, προκειμένου να υποβάλει τα έγγραφα δικαιολογητικά (όπως αυτά προβλέπονται για τη λύση συνεργασίας με έναν προπονητή, στο Άρθρο 10 / παρ.4 του παρόντος Κ.Π.Π. 2022-2023), προς την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο. ή αντίστοιχα στις Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.).

γ) Εφόσον κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υπάρξει αποχώρηση ενός Α’ προπονητή ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή μιας Π.Α.Ε., δεν δύναται η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2022- 2023, σε νέο Α’ προπονητή του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή της Π.Α.Ε., αν δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της λύσης συνεργασίας με τον απερχόμενο Α’ προπονητή τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ως άνω περίπτωση του παρόντος Άρθρου (Άρθρο 10 / παρ.4).

δ) Εφόσον, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου λυθεί η συνεργασία με τον Α’ προπονητή ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή μιας Π.Α.Ε., δεν είναι δυνατή η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2022- 2023 για τη θέση του βοηθού προπονητή, του προπονητή τερματοφυλάκων και του προπονητή φυσικής κατάστασης, για όσο χρονικό διάστημα η θέση του Α’ προπονητή, παραμένει ανεκπλήρωτη και μέχρι να εκδοθεί Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο., για το νέο Α’ προπονητή, σύμφωνα με τα Άρθρα: 5 / 6 / 10 του παρόντος Κ.Π.Π. 2022-2023.

Κάθε προπονητής ο οποίος δεν διαθέτει το ως άνω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, ή αντίστοιχα Προσωρινή Άδεια Εισόδου Προπονητών για την Τεχνική Περιοχή» που έχει εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο., απαγορεύεται να εισέλθει στην Τεχνική Περιοχή ή τον αγωνιστικό χώρο. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους επίσημα ορισμένους Διαιτητές του ποδοσφαιρικού αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Τυχόν μη έλεγχος από τους Διαιτητές των Δελτίων Πιστοποίησης Προπονητών και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, επισύρει τις ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π.

– Για κάθε Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε., θα πρέπει οι επίσημα ορισμένοι Διαιτητές του εκάστοτε ποδοσφαιρικού αγώνα, για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων, να ταυτοποιούν όλους τους προπονητές που αναγράφουν στα Φύλλα Αγώνων. Τα πλήρη στοιχεία κάθε προπονητή θα πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο στο εκάστοτε πεδίο ιδιοτήτων του Φύλλου Αγώνα, όπου εκτός από το επώνυμο και το όνομα του εκάστοτε προπονητή, θα πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του (π.χ. Α’ προπονητής / βοηθός προπονητής / προπονητής τερματοφυλάκων / προπονητής φυσικής κατάστασης), ο Α/Α που αναγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης του, και ο Αριθμός Μητρώου της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ καθώς και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αντίστοιχα.

Back To Top