skip to Main Content

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σεμιναρίων προπονητικής;

Στον κανονισμό προπονητών της ΕΠΟ, προβλέπεται ρητά πως ανά 3ετία είναι υποχρεωτίκή η παρακολούθηση εγκεκριμένου σεμιναρίου από τους διπλωματούχους προπονητές, για να έχει ισχύ το δίπλωμα τους και να μπορούν να προμηθευτούν την ειδική ταυτότητα προπονητή 3ετίας και συγκεκριμένα:

”Η ταυτότητα προπονητή, όπως αυτή προβλέπεται από το πρωτόκολλο αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA , πρέπει να αναθεωρείται εντός τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής της μετά από διαδικασία που προβλέπεται από το πρωτόκολλο (Συμμετοχή- παρακολούθηση από τον προπονητή σχετικού σεμιναρίου αναθεώρησης τουλάχιστον 15 ωρών.”

Σε τι κατηγορία μπορώ να εργαστώ ανάλογα με το δίπλωμά μου;

Δικαίωμα εργασίας ανάλογα με κατηγορία
1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία τους ως εξής:

PRO-UEFA :(ΠΑΕ)
UEFA A ELITE YOUTH : Ομάδες Νέων και Εφήβων της Super League
UEFA A’: (Ερασιτεχνικά σωματεία και Τ.Α.Π. και Ακαδημίες ομάδων Β΄, Γ’ Εθνικής)
UEFA B’: (Ερασιτεχνικά σωματεία μέχρι Α΄και A1΄τοπικής κατηγορίας και μεικτές ομάδες Ενώσεων)
UEFA C’:(Ακαδημίες ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών-ακαδημίες μεικτών ομάδων Ενώσεων)
ΕΠΟ Α’:(Ερασ.σωματεία Β’,Γ’ κατηγορίας τοπικών ενώσεων καια ακαδημίες ομάδων τοπικών ένώσεων)

Είναι απαραίτητο το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης προπονητή;

Στον αναθεωρημένο (Iούνιος 2010) Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ προβλέπεται:

Ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης πρoπoνητή
1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π.Α.Ε. ή του σωματείου, καθώς και κά­θε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επίσημο δε αντίγραφo τoυ κατατεθέντος στην Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού κατατίθεται στην Ο.Π.Π.Ε. και επίσης, για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο., για δε τα σωματεία τοπικών κατηγοριών στην οικεία τοπική ένω­ση, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από της υπoγραφής του.
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
α) Στοιχεία των συμβαλλομένων.
β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή.
δ) Ρήτρα σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμεvα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και απoδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικώv διαφορών, τις αρμόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ.

Εξάλλου, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο προπονητής να εξασφαλίσει την διεκδίκηση των χρημάτων του, σε περίπτωση που χρειαστεί.

Τι χρειάζεται για την έκδοση Δελτίου Εισόδου Προπονητή(τεχνική περιοχή);

Για να μπορέσει ο προπονητής να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) και να ασκήσει τα καθήκοντά του, θα πρέπει να είναι κάτοχος του Δελτίου Εισόδου Προπονητή, διαφορετικά δε θα του επιτραπεί η είσοδος από τον διαιτητή και τον παρατηρητή. Οι προυποθέσεις για την έκδοσή του είναι:

1)  Αίτηση της Π.Α.Ε. του Τ.Α.Π. η του σωματείου
2)  Ταυτότητα προπονητή.
3)  Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο προπονητών και εφόσον ο Σύνδεσμος έχει τηρήσει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. Αν δεν υπάρχει Σύνδεσμος τότε απαιτείται βεβαίωση της Ο.Π.Π.Ε.
4)  Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
5)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο , αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6)  Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού με Π.Α.Ε, Τ.Α.Π ή σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
7)  Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ.
8)  Για την Δ΄ εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ. Τα παραπάνω κατατίθενται στην οικεία Ε.Π.Σ. και ισχύουν μόνο για την ομάδα που αναγράφεται στο Δελτίου Εισόδου Προπονητή. Αν δηλαδή ο προπονητής αλλάξει ομάδα μέσα στην αγωνιστική περίοδο πρέπει να προμηθευτεί νέο Δελτίο Εισόδου Προπονητή.

Τι χρειάζεται για την έκδοση της Ειδικής Ταυτότητας Προπονητή(3ετούς διάρκειας);

Οι προυποθέσεις για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας προπονητή 3ετούς διάρκειας για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου της UEFA ή εξομοιωμένων με αυτά είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΕΠΟ

2. Δύο(2) έγχρωμες φωτογραφίες

3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου(απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή)

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακατα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.

5. Καταβολή παραβόλου 180 ευρώ

6. Βεβαίωση αναγνωρισμένου συνδέσμου προπονητών ότι είναι μέλος και ταμειακά ενήμερος.

Ο λογαριασμός της ΕΠΟ, για το παράβολο στην Τράπεζα Πειραιώς ( 5082-021433-637 και η διεύθυνση που πρέπει να σταλούν τα δικαιολογητικά είναι: ΕΠΟ, Τμήμα Μητρώου Προπονητών, Λ.Συγγρού 137, 17121, Ν.Σμύρνη(υπόψην κου.Παπαπαναγιώτου, τηλ.συννενόησης 2109306017).

Σημ.: Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το υπ.αριθμ.22921/29/7/2011 έγγραφο της Ε.Π.Ο., θα κατατίθενται πλέον στις Ε.Π.Σ. που ανήκει ή εργάζεται οπροπονητής.

Η έκδοση της ειδικής ταυτότητας προπονητή 3ετούς διάρκειας είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο προπονητής να γίνει κάτοχος του Δελτίου Εισόδου Προπονητή στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή).

Ποιά δικαιολογητικά χρειάζομαι για χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος;

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

                     ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ. Γ. Α.

                                 Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31.

______________________________________________________________

 

 1. Αίτηση προς τη ΓΓΑ για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό υγείας -πρωτότυπο- από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 6. Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε πίστωση του λογαριασμού

040/546176-69.

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο

αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του

ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ

κ΄ Δικαιοσύνης.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όπου απαιτείται προπονητική εμπειρία – προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης επικυρωμένο από την οικεία Ομοσπονδία, συνοδευόμενη από σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α

Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31 κ΄136 παρ.5.

______________________________________________________________

 

 1. Αίτηση προς τη ΓΓΑ για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα.
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και ειδικότητας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό υγείας -πρωτότυπο- από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 6. Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε πίστωση του λογαριασμού 040/546176-69.
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ κ΄Δικαιοσύνης.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Όπου απαιτείται προπονητική εμπειρία – προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης επικυρωμένο από την οικεία Ομοσπονδία, συνοδευόμενη από σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.

Πως μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου;

Για να γίνει κάποιος προπονητής ποδοσφαίρου και να μπορεί νόμιμα να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές που διοργανώνει η Ε.Π.Ο ή να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Το δίπλωμα των σχολών της Ε.Π.Ο. είναι αναγνωρισμένο από το 1998 από την UEFA, ενώ για τους γυμναστές απαιτείται φοίτηση σε σχολή εξομοίωσης της Ε.Π.Ο., αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο που έχει την σχετική εξουσιοδότηση της UEFA. Σε σχολή αναθεώρησης της Ε.Π.Ο. πρέπει να αναβαθμίσουν τα διπλώματά τους και όσοι έχουν παλαιότερα (προ 1998) διπλώματα της Γ.Γ.Α. ή της Ε.Π.Ο., καθώς πλέον μόνο τα διπλώματα της UEFA αναγνωρίζονται.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Pro
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:
1. Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)
2. Προπονητική εμπειρία
3. Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου
6. Ποινικό by CouponDropDown” href=”http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369#”>Μητρώο γενικής χρήσης
7. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
6. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή Γυναικείου ποδοσφαίρου
1. Βιογραφικό στα αγγλικά, το οποίο πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο ekpedeftiko@epo.gr
2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
3. Τίτλοι σπουδών (γραμματικές γνώσεις, δίπλωμα σχολής προπονητών κλπ.)
4.Παραβολο 375ε

Όλα τα παράβολα μπορούν να καταβληθούν στο λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων όπου θα διεξαχθεί η σχολή ή στη ΕΠΟ (στο ταμείο η στην Τράπεζα Πειραιώς αριθ. Λογαριασμου 5082-021433-637).

Τα δίδακτρα και τις σχετικές ανακοινώσεις για τις σχολές, μπορείτε να τα δείτε στο site της Ε.Π.Ο. http://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369. Φυσικά πρέπει να υπολογίσετε πως δεν περιλαμβάνουν τη διαμονή και το φαγητό καθώς τα μαθήματα είναι πρωί-απόγευμα. Οι σχολές γίνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ανάλογα με τη ζήτηση και τις συμμετοχές.

Back To Top