skip to Main Content

Ιδιωτικό συμφωνητικό – δελτίο προπονητή

Ύστερα από την έγκριση, του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου, από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. θεωρούμε ότι πρέπει να σας ενημερώσουμε, σχετικά με τα συμφωνητικά και το δελτίο πιστοποίησης του προπονητή, το οποίο όπως γνωρίζεται εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Χ.

Ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση πρόσληψης προπονητή

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του Προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του Σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού μαζί με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται:
α) για μεν τις Εθνικές Κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.
β) για δε τα Τοπικά Πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.
Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρόσληψης, είναι απαραίτητο για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίηση Προπονητή, το οποίο και επιτρέπει την είσοδο του προπονητή στην Τεχνική Περιοχή.

Για τις υπογραφές των συμβαλλόμενων μερών θα πρέπει:
I. Να υπάρχει θεώρηση «γνήσιου υπογραφής» όπου απαιτείται η υπογραφή του συμβαλλόμενου Προπονητή.
II. Η υπογραφή του εκπροσώπου του Ποδοσφαιρικού Σωματείου, να συνοδεύεται με τη θεώρηση της Σφραγίδας του Σωματείου που νομίμως εκπροσωπεί.

Τέλος στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναγράφεται η προπονητική ιδιότητα, βάσει της οποίας προσλαμβάνεται ο προπονητής από το σωματείο ( Πρώτος Προπονητής/ Βοηθός Προπονητής/ Προπονητής Φυσικής Κατάστασης/ Προπονητής Τερματοφυλάκων).

Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

Πριν την έναρξη κάθε Αγωνιστικής Περιόδου (για κάθε Κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την Προκήρυξη του εκάστοτε Πρωταθλήματος, θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά και με ηλεκτρονικό τρόπο στην εκάστοτε οικεία Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ.), τα έγγραφα-δικαιολογητικά έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2021-2022, προκειμένου έγκαιρα και πριν την έναρξη της Αγωνιστικής Περιόδου, για κάθε Κατηγορία Πρωταθλήματος, όλοι οι Προπονητές / Βοηθοί Προπονητές (σημ.: και οι Προπονητές Τερματοφυλάκων / Προπονητές Φυσικής Κατάστασης), όλων των κατηγοριών, να έχουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή στην κατοχή τους.
Η διαδικασία για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, προκειμένου να αποκτήσουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2021- 2022, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων-δικαιολογητικών τους (αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και όπως αυτά αναγράφονται και προσδιορίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.), στην Ε.Π.Ο., στις Ε.Π.Σ. (για τα τοπικά Πρωταθλήματα ευθύνης τους), έως και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη της κάθε Αγωνιστικής Περιόδου (για κάθε Κατηγορία Πρωταθλήματος ξεχωριστά) και σύμφωνα με την Προκήρυξη του εκάστοτε Πρωταθλήματος.

Κάθε Προπονητής ή Βοηθός Προπονητή ή Προπονητής Τερματοφυλάκων ή Προπονητής Φυσικής Κατάστασης, ο οποίος δεν διαθέτει το ως άνω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή 2021-2022, απαγορεύεται να εισέλθει στην Τεχνική Περιοχή ή τον Αγωνιστικό Χώρο. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους επίσημα ορισμένους Διαιτητές του Ποδοσφαιρικού Αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Τυχόν μη έλεγχος από τους Διαιτητές των Δελτίων Πιστοποίησης εισόδου των Προπονητών και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, επισύρει τις ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή:

Η αποστολή των δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις εκάστοτε Ε.Π.Σ. για τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία ευθύνης τους.

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

Προσοχή-Διευκρινίσεις

Ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας που αφορά την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από όλα τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία, έχουν τα ακόλουθα:
1) Το κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο, ως «θέμα» (του email) με τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προς την εκάστοτε Ε.Π.Σ., θα πρέπει να αναγράφει: «Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή» / «Επωνυμία του Σωματείου» / «Επώνυμο – Όνομα Προπονητή».
2) Το κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό θα πρέπει να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε φωτογραφία του Προπονητή να είναι σε μορφή JPG. Αν ένα έγγραφο/δικαιολογητικό αποτελείται πέραν της μιας σελίδας (για παράδειγμα ένα πολυσέλιδο Ιδιωτικό Συμφωνητικό), να μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο σε ΕΝΑ αρχείο PDF και ΟΧΙ η κάθε μια του σελίδα ξεχωριστά. Στο σύνολο τους θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα έγγραφα ως ψηφιακά αρχεία μορφής PDF, και ένα ψηφιακό αρχείο (η φωτογραφία του Προπονητή), σε μορφή JPG. [σημειώνουμε πως η φωτογραφία του εκάστοτε Προπονητή θα πρέπει να είναι έγχρωμη, να έχει καλή ευκρίνεια, να μην υπάρχουν αλλοιώσεις από σφραγίδες άλλων υπηρεσιών, να έχει λευκό φόντο, και γενικότερα να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές των φωτογραφιών ταυτότητας / διαβατηρίου].
3) Για κάθε Προπονητή / Βοηθό Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης, κάθε Ποδοσφαιρικού Σωματείου, πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστά και να αποστέλλεται από το Ποδοσφαιρικό Σωματείο ΕΝΑ email που να περιλαμβάνει συγκεντρωμένα ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.
4) Τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) να μην έχουν μακροσκελή τίτλο, αλλά συνοπτικά την αντίστοιχη προς το περιεχόμενο τους ονομασία (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή / Πράξη Συναίνεσης Προπονητή / Παράβολο Προπονητή κλπ.).
5) Όλα συγκεντρωμένα τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) που συγκροτούν το φάκελο για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης ενός Προπονητή, πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται από το επίσημα καταχωρημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Ποδοσφαιρικού Σωματείου που αιτείται την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.

Back To Top