skip to Main Content

Ταυτότητα-Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητών 2011-12

Έχει ήδη αποσταλεί από την Ε.Π.Σ.Χ. προς τα Σωματεία, η σχετική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο., που αφορά την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχων προπονητών καθώς και οι προυποθέσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται. Ο Σύνδεσμος προτρέπει τα μέλη του να φροντίσουν να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους (ταμειακή ενημερώτητα, σχετικά έγγραφα προς Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.Χ.), ώστε να εφαρμοστεί από την αρχή της περιόδου ο Κανονισμός Προπονητών. Επειδή, η εφαρμογή του κανονισμού  αναμφίβολα προστατεύει και κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων των διπλωματούχων προπονητών ποδοσφαίρου, ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του στην πιστή εφαρμογή, χωρίς ενέργειες που βλάπτουν τον κλάδο μας. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι μέλη του Συνδέσμου με ενέργειές τους βλάπτουν ή δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό και τη δεοντολογία των προπονητών (μη έκδοση ταυτότητας, κάλυψη μη διπλωματούχων κ.α.), ο Σύνδεσμος θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του, για την προστασία των δικαιωμάτων των προπονητών-μελών του.

Εγκύκλιος ΕΠΟ για την έκδοση ταυτότητας προπονητή

περιόδου 2011-2012

ΘΕΜΑ: Έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 2. ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Κύριε Πρόεδρε,
Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 και όσον αφορά την έκδοση της Ταυτότητας προπονητή και του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1) Στις ΠΑΕ,ΤΑΠ επαγγελματικών κατηγοριών και σωματεία Δ΄ Εθνικής κατηγορίας, πανελλήνια και περιφερειακά πρωταθλήματα Γυναικών και Σάλας καθώς και στις Μικτές ομάδες των Ενώσεων και τα σωματεία Α΄,Β΄,Γ΄ τοπικών κατηγοριών προσλαμβάνονται υποχρεωτικά προπονητές κάτοχοι διπλώματος Ε.Π.Ο.
2) Ειδικότερα για τα σωματεία Α΄ (A1, A2 κ.λ.π.) κατηγορίας τοπικών πρωταθλημάτων και εφόσον υπάρχει διπλάσιος αριθμός προπονητών (κατόχων ταυτοτήτων Ε.Π.Ο.) της κατηγορίας αυτής, στην τοπική ΕΝΩΣΗ τότε υποχρεωτικά θα προσλαμβάνουν από αυτούς. Για τα σωματεία Β΄ και Γ΄ τοπικών κατηγοριών αποφασίζουν οι τοπικές ΕΝΩΣΕΙΣ σύμφωνα με όσα ορίζει ο εγκεκριμένος Κανονισμός Προπονητών.
3) Οι προπονητές (κάτοχοι διπλώματος Ε.Π.Ο.) δικαιούνται να λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, την Ταυτότητα προπονητή και το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή.
Η Ταυτότητα θα εκδίδεται στα αγγλικά, εφόσον ζητηθεί (πρότυπο UEFA) και στα ελληνικά (πρότυπο Ε.Π.Ο.) και η λήξη ισχύς της θα είναι η 30η Ιουνίου της τρίτης αγωνιστικής περιόδου από την ημερομηνία έκδοσής της.
Το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή θα εκδίδεται για μία αγωνιστική περίοδο στο όνομα του σωματείου και στο όνομα του προπονητή. Προπονητής που δεν θα έχει το Δελτίο Πιστοποίησης που εκδίδει η Ε.Π.Ο. η οι Ε.Π.Σ. μέλη της δεν θα μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του εντός του αγωνιστικού χώρου (τεχνική περιοχή).
4) Στους κατόχους παλαιών διπλωμάτων προπονητές ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο. καθώς και στους πτυχιούχους των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού , με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου , που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ε.Π.Ο. όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, θα εκδίδονται Ταυτότητες στα ελληνικά η ισχύς των οποίων θα είναι για τρείς αγωνιστικές περιόδους.
5) Μόνο το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει τις Ταυτότητες προπονητών εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο κανονισμός προπονητών και αυτό θα γίνεται εφάπαξ για μία τριετία και στο όνομα του αιτούντος.
6) Μόνο το τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Ε.Π.Ο. θα εκδίδει επίσης το Δελτίο Πιστοποίησης προπονητή για τις Π.Α.Ε. και τα Τ.Α.Π. Α,Β,Γ εθνικών κατηγοριών καθώς και των προπονητών που συμμετέχουν των πανελληνίων και περιφερειακών πρωταθλημάτων Γυναικών και Σάλας όπως και των πρωταθλημάτων Μικτών ομάδων των Ενώσεων και αυτό θα γίνεται για μία αγωνιστική περίοδο στο όνομα του σωματείου και στο όνομα του προπονητή.
7) Οι ΕΝΩΣΕΙΣ θα εκδίδουν τo Δελτίοo Πιστοποίησης προπονητή για τη Δ΄ Εθνική και για τις ομάδες τοπικών κατηγοριών. Αυτό θα γίνεται για μία αγωνιστική περίοδο στο όνομα του σωματείου και στο όνομα του προπονητή.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Α. Προϋποθέσεις έκδοσης της Ταυτότητας προπονητή (Αγγλικής και Ελληνικής τριετούς διάρκειας) για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου της ΟΥΕΦΑ ή εξομοιωμένων με αυτά.
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Ε.Π.Ο.
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
3) Το πρωτότυπο δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου (απλή φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος όταν κληθεί (εντός της τριετίας) θα παρακολουθήσει το αναθεωρητικό Σεμινάριο όπως αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων.
5) Καταβολή παραβόλου 180 Ευρώ.
Β. Προϋποθέσεις έκδοσης του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή.
1) Αίτηση της Π.Α.Ε. του Τ.Α.Π. ή του σωματείου
2) Ταυτότητα προπονητή.
3) Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο προπονητών και εφόσον ο Σύνδεσμος έχει τηρήσει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. Αν δεν υπάρχει Σύνδεσμος τότε απαιτείται βεβαίωση της Ο.Π.Π.Ε.
4) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6) Επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ιδιωτικού συμφωνητικού με Π.Α.Ε, Τ.Α.Π ή σωματείο (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή).
7) Καταβολή παραβόλου 100 Ευρώ.
8) Για την Δ΄ εθνική και τα τοπικά πρωταθλήματα καταβολή παραβόλου 50 Ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή το σωματείο θα εκδίδει υποχρεωτικά νέο Δελτίο Πιστοποίησης στο όνομα του σωματείου και στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή.
2. Τα παράβολα μπορεί να πληρώνονται στο ταμείο της Ε.Π.Ο. η στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637) προσκομίζοντας την αντίστοιχη απόδειξη κατάθεσης. Τα παράβολα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΝΩΣΕΩΝ θα εισπράττονται από τις υπηρεσίες τους.
3. Οι προπονητές θα εισέρχονται στην τεχνική περιοχή για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους μόνο εφόσον κατέχουν το Δελτίο πιστοποίησης προπονητή και οι διαιτητές του αγώνα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κ.Α.Π.

Back To Top